wwb_img46 wwb_img47 wwb_img48
wwb_img49 wwb_img50 wwb_img51
wwb_img52 wwb_img53 wwb_img54
wwb_img55 wwb_img56 wwb_img57
wwb_img58
Støttede ungdomsboliger
7. semester opgave
i Facilities Management


Min afsluttende opgave på 7. semester var at udarbejde et projekt, der skulle bruges som
baggrund for at søge støtte, til opførelse af ungdomsboliger.
Projektet spænder fra idégrundlag til dispositionsforslag som bruges til at søge støtten.

Projektet blev vurderet til et 10 tal på den nye skala.


Opgave

Støttet private ungdomsboliger
Sted: København S
Anlægssum: 65,5 mio. kr.
Bruttoareal: 2.500 m2
Bygherre: Høje Nord

Grundlaget for hele opgaven var Erhvervs- og Boligstyrrelsens vejedning om støttede private ungdomsboliger
 
Boligstyrrelsens vejedning om støttede private ungdomsboliger

Behov

Afdækning af behovet for ungdomsboliger:

- Der er fra statens side givet en pulje på 1. mia. kr. til at imødekomme dette problem i tiden 2003 - 2007

- 5.000 forventes opført frem til år 2020

- I år 2007 var der 138.000 1-2 værelses boliger i København.

- Kun 9.500 af disse er kollegie- og ungdomsboliger I 2006 blev der opført 1.200 kollegie- og ungdomsboliger.

- I år 2008 forventes antallet af kollegie- og ungdomsboliger at være 9.900 med en årlig vækst på 200Initiativ fasen

En investor tager kontakt til en rådgiver, for at få overblik over love, indtjeningmuligheder og erfaringer på området.


Krav og ønsker for byggeriet   (Excel fil)

Byggeprogram  (Word fil 1,3mb)

Partneringaftale  (Word fil)

Udbudsbrev  (Word fil)

Rådgiverkontrakt  (Word fil)

Betalingsplan  (Word fil)

Bygherrevejledning  (Word fil)

Partnering

Der vælges samarbejdspartnere og der indgås aftaler, såsom totalentreprisekontrakter og rådgiverkontrakter.


Totalentreprisekontrakt Med udgangspunkt i ABT 93 (Word fil)

Rådgiverkontrkat Med udgangspunkt i ABR 89 (Word fil)

Samarbejdsaftale (Word fil)

Søgning om støtte

En af opgavens grundpiller var økonomi. Både byggeriest estimerede udgifter og totaløkonomiske
beregninger over udvalgte elementer.

Samlet økonomi (Excel fil)

Totaløkonomi (Excel fil)


For at kunne søge støtte er der en række dokumenter der skal vedlægges, og godkendes:

Varmetabsrapport (Word fil)

Statisk rapport (Word fil)

Skriftelig redegørelse (Word fil)


Dernæst var tegningsarbejdet en stor del af opgaven, da der på baggrund heraf lægges stor vægt i
vurderingen af støtte til projektet.
Beliggenhedsplan
Plantegning
Facader
Snit A-A
Tegningmateriale i JPG format:
Isometri
Plantegning
Plantegning
Plantegning
Snit B-B
Snit C-C
Snit D-D
Opstalter - Bad
Opstalter - Lejlighedstyper