Uddannelsen som bygningskonstruktør er en bred uddannelse, og har givet mig kompetencer og indsigt i stort set alle facetterne i byggeriet. Jeg har arbejdet med alle faserne i projektering. Jeg har udarbejdet idégrundlag, byggeprogram, dispositionsforslag, forprojekt, hovedprojekt, udbud og vedligeholdelsesplaner og styring.

Alt arbejde var, og er, digitalt. Således har jeg arbejdet med lagstruktur, bygweb, BIPS, 3D, og BIM (Building Information Model).

Byggeprojektering er ofte en meget uoverskuelig proces, og derfor har jeg haft brug for, og viderudviklet mine strukturelle og administrative kompetencer.

Meget af arbejdet var tegningsarbejde i AutoCAD (og senere Revit). Jeg har herigennem fået særdeles gode egenskaber for digitalt tegningsarbejde.

Som konstruktør er økonomi et vigtigt element. Jeg har arbejdet med mange former for økonomi, herunder budgetter, prislister, økonomiske overslag, totaløkonomiske beregninger og vedligeholdelsesbudgetter.

5 semesters opgaven bestod i at renovere en bygning. Heri var først et tilsyn med bygningens tilstand, opmåling, vurdering af skader og oplæg til ombygning.

Hele mit 7. semester var individuelt. Med fokus på økonomi, lød opgaven på at projektere offentligt støttede private ungdomsboliger. Med i opgaven var inddraget juridiske bestemmelser såsom udbudsformer og aftaleformer bl.a. partnering. Det andet store element var økonomien, herunder totaløkonomiske beregninger skulle deres gøres rede for. Jeg løste opgaven til karakteren 10 på den nye 7-trins skala.

Under hele min uddannelse har jeg aldrig valgt opgaverne med henblik på en god karakter, men fordi jeg ville tilegne mig ny viden. Således har jeg kastet mig ud i områder jeg på forhånd ikke havde kendskab til, såsom VVS, ventilation, beton, stål og føringsveje.


Opgaver:
· Økonomiske beregninger, totaløkonomi, budgettering og tilbudslister.
· Materiale og pris i Sigma entreprise.
· Tilsyn med bygninger.
· Tidsplanlægning, rammetid og overordnet tidsplaner.
· Digitalt tegnearbejde i AutoCAD.
· Statiske rapporter og beregninger/dimensionering.
· Facility Management, bl.a. Core FM, vedligeholdelsesplaner.
· Udarbejdelse af projekter fra idégrundlag til udbud.
· Projektering af udbedring af skader på konstruktion.
· BIPS’ standarter.
· Fremlægningsmateriale.
· Behovsanalyser.
· Opmåling og tilstandsvurdering af ejendom.
· Beregningsgrundlag for VVS, stålkonstruktioner og ventilationsinstallation.
· Energiberegning, bl.a. med BE06.
· Juridiske dokumenter; AB92, ABR89, ABT93, kontrakter m.m.
· Arbejds- og bygningsdels beskrivelser jf. BIPS.

Erfaringer:
- Konstruktionsmæssig forståelse.
- Indblik i byggeprocessen.
- Bred teknisk forståelse.
- Projektarbejde i større og mindre grupper.
- Undervist min klasse i 3D MAX.
- Projektarbejde på tværs af fag.
- Gruppearbejde.