2009
Gratis Tegningsarbejde

I en kombination af afmagt og for at holde mine kompetencer ved lige, startede jeg, sideløbende med min jobsøgning, en online service der udbød gratis tegnings/konstruktør arbejde. Min service bestod i at projektere ombygninger, tilbygninger, udbygning m.m. til folk der havde behov for det. Jeg leverede teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning til kunderne for bedst muligt at kunne vejlede dem.
Med dette håbede jeg at kunne bryde den gotiske knude: Ingen erfaring = Intet arbejde
à Intet arbejde = Ingen erfaring.

Tilbygning af villa

Det første porjekt jeg gav mig i kast med var projektering af en tilbygning til en bekendt. Til denne opgave leverede jeg:

- Rådgivning ang. lokalplan, materialer, mængder, pris, design og indretning.
- Tegninger
- 3D renderinger
- Opstalter
- Opmåling på stedet
Snit
Opstalt
Isometri
Facade
Carport
Min første "kunde" skulle have projekteret en carport. Dialogen forgik over nettet.

Jeg leverede:
- Tegningsmateriale til kommunen
- Granskning af lokalplanen
- Mængdeudregninger / Pris
- Teknisk bistand
Snit
Opstalt
Ombygning af lade
Tilbygning og ekstra isolering af hus

Hertil leverede jeg beregninger på varmetab
Tilbygning
skulle fungerer som forbindelse mellem stald og hus
Arealudnyttelse
Snit - Således isoleringen er synlig
Hjemmesinde
Hvorfra mine kunder kom i kontakt med mig