Skandinavisk Spændbeton A/S
2009-2010

Siden 2009 har jeg været ansat i Skandinavisk Spændbeton (SKS). SKS sælger og udfører spændarmering til beton, samt rådigiver på området. Spændarmering er primært til broer, men er ved at vinde frem i byggeriet, da det giver meget større rumlige muligheder.

Spændarmering er i princippet at man presser betonen sammen, således at betonen lukker sammen igen ved revnedannelser og brud. Dette giver mulighed for lange spænd og længere levetid.

Som ansat i (SKS) har jeg haft ansvaret for en bred vifte af arbejdsopgaver. Herunder:

kalkulationen af tilbud
Behandle ordre
Administrativt arbejde
Kvalitetssikring
Ansvaret for administrativ vedligeholdelse af vores donkrafte
Udarbejdelse af digitale løsninger

I mit arbejde har jeg opnået et godt kendskab til indgåelse af regler og normer. Under hele min ansættelse har jeg været god til at se muligheder for at optimere arbejdsmetoderne, særligt kalkulation, føre disse ud i livet, samt implementere disse. Jeg har under min ansættelse haft et tæt samarbejde med sælgerne, og fungeret som bindeled mellem salg og udførelse.

Opgaver:
• Administrativt arbejde.
• Administration af donkrafte.
• Fakturering af ordre.
• Kalkulation.
• Teknisk bistand.
• Regnskabsarbejde.

Erfaringer:
- Administrativt arbejde.
- Kalkulation.
- Kundekontakt.
I min tid hos SKS har jeg arbejdet meget i Concorde XAL, deres økonomi system:

For at holde styr på sagers fremløb og kunder, har SKS et CRM system. Jeg har arbejedet meget i dette system ifb. med styring af projekterne.
Concorde XAL
Super Office CRM (Customer Relation Management)
Min største opgave hos SKS var at udarbejde et nyt kalkulationssystem. Det eksisterende kalkulationssystem var besværligt, upræcist og utilregneligt.
Jeg fik på kort tid udarbejdet et nyt kalkulationssystem, der rettede op på det gamle. Derudover gjorde jeg mange af procesgangene nemmere, mere overskuelige og indarbejdede ønsker som sælgerne havde. Det var f.eks. at det skulle være muligt at regne med specifikke produkter, og at der være automatisk opdatering af priser.

I kraft af min evne for at digitalisere arbejdsgange, fik jeg løbende mange opgaver. Bl.a. skulle jeg udarbejde nye beregningsark for stålkvalitet i forbindelse med Kvalitets Sikring.

I forbindelse med mit ansvarsområde for donkrafte, kunne jeg se at der var en oplagt mulighed for at udarbejde et nemmere beregningsark og ændre på hele arbejdsprocessen.


Beregningsark for donkrafte
For at have overblik over mine opgaver, samt at strukturere mine arbejdsdage, planlagde jeg mit arbejde mange dage fremad. Denne planlægning tager hensyn til opgaver der kommer ind fra siden, og gjorde at jeg ikke mistede fokus.
Planlægningsværktøj