M2 Typehuse
Praktikant - Bygningskonstruktør
2007

Som praktikant i M2 fik jeg lov til at være med i byggesagens forskellige aspekter. Jeg var på byggepladser for at holde tilsyn med håndværkernes fremskridt, til forhandling med kommunen ang. placering af skel. Som
konstruktør under uddannelse sad jeg med den seneste viden, som de kunne trække på. Denne viden blev der brug for da jeg skulle projektere et nyt typehus til deres sortiment, samt skulle jeg lave et udkast til firmaets fremtidige lagstruktur. Jeg gik til alle opgaver med stor entusiasme. Under mit praktikophold fik jeg brug for mine kommunikationsevner da jeg skulle have kontakt til kunder, samarbejdspartnere og kommuner

Opgaver:
• Møder med kommune og kunder.
• Rentegning af eksisterende huse.
• Besøg og tilsyn på byggepladser.
• Indledende projektering af ny hustype.
• Stor projekteringsopgave med spejlvending af samtlige hustyper til salgsbrug i AutoCAD LT.
• Tegning af huse efter kunders ønsker i samarbejde med sælger og arkitekt.
• Ansvar for firmaets fremtidige lagstruktur.

Erfaringer:
- Byggemøder.
- Kundemøder.
- Tegningsarbejde.
- Omsætte teori til praksis.
- Indblik i ”den virkelige verden”.
- Kontakt til leverandører og samarbejdspartnere.