Erfaringer

Fra mit studie har jeg fået erfaring med en masse emner indefor konstruktørfaget:

BIPS
Som en essentiel del af studiet, har jeg brugt BIPS værktøjer:

- Lagstruktur
    Strukturering af lagene i AutoCAD ADT/ABS, farve, stregtykkelse og navngivning.

- Beskrivelsesværktøjer
    Dækker og bygningsdelsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser og IT-CAD/IKT aftaler.

- Tegningsstandarter
    Er en difination på standarten på mønstre/patterns i AutoCAD.


Teknik
Under hele mit studie, har jeg forsøgt at tage så differentieret opgaver som muligt, netop for at
få indsigt i så mange nye områder som muligt. Jeg har erfaring med:

- VVS
- Ventilation
- Stålkonstruktioner
- Betonkonstruktioner
- Statiske rapporter


For alle de tekniske aspekter, i de forskellige projekter jeg har arbejdet med,
har jeg erfaring med at lave både beregningsgrundlag, og uddybende beregninger.


Budgetter
Da en stor del af bygnignskonstruktører starter deres eget firma, derfor modtog jeg undervisning
i opstartning af virksomhed, budgettering og juridiske bestemmelser.
Eksempel på beregning af vandtryk


Som vist under projektet
Ungdomsboliger <http://sites.google.com/site/henrikcastella/7sem> har jeg arbejdet med mange forskellige slags økonomimodeller.

GIS
Jeg har erfaring med GIS (Geografisk Informations System).
Jeg har erfaring fra både Vektor og Raster kort systemer.


KLT
Som en del bygningskonstruktør studiet undervises der i KLT (Kort og LandmålingsTeknik).
Deri har jeg erfaring med opmåling og det tilknyttet udstyr.


BE06

For at beregne og dokumentere bygningens energibehov, energiforbrug og at de lovmæssige
krav er opfyldt, har jeg brugt BE06.
Eksempel på likviditetsbudget


BE06 kræver at man sætter sig ind i de forskellige emner, for at nå frem til et korret estimat.
Når først man har læst BE06 at kende, er programmet genialt. Jeg har arbejdet med BE06
på de fleste af mine projekter.

Eksempel på udtræk fra BE06 fra 7. semester: Varmetabsrapport <http://www.fileden.com/files/2008/10/20/2151964/7sem/Dokumenter/Rejskonstruktion/Varmetab.doc> (Word fil)

Sigma

Med udgangspunkt i V&S Prisbøger, kan SIGMA beregne meget nøjagtige priser på byggeriet.


Jeg har igenmmen hele mit studie benyttet SIGMA, et næsten uundværligt program.
Jeg har arbejdet med de forskellige regelsæt og betingelser:


AB92
Almindelige betingelser for arbejder og leverencer i bygge og anlægsvirksomheder.


ABT93
Almindelige Betingelser for Totalentreprise.


ARB89
Rådgiverkontrakt.


Der er eksempler på disse under
projekter <http://sites.google.com/site/henrikcastella/projekter>.BIPS                         Lagstruktur                      Opmåling                      Teknik                 SFB-DBK                AB 92, ABT93 og ARB 89