CAD

Computer Aided Design

Under min uddannelse er jeg blevet undervist i Autodesks Architectual Desktop.
Jeg har erfaring med ADT, ABS og Lt udgaverne.

Jeg er selvudlært i Revit Architecture 2008.

Når det kommer til nye edb programmer er jeg utrolig hurtig til at indlære, hvilket også var
tilfældet med AutoCADs produkter.
Mængdeudtræk

På mit 3 semester lærte jeg at lave mængdeudtræk i AutoCAD.
Som afsluttende opgave valgte jeg stålentreprise på et større ejendomsprojekt i Roskilde.

Fremgangsmåden er simpel, først tildeler man et objekt en række definationer, laver en udtræksfil, behandler
den i access og til sidst, har man de informantioner man har tildelt de forskellige objekter.
Disse informationer kan overføres til Excel, for videre behandling.

Det jeg brugte mængdeudtrækket til var at få oplysninger som f.eks.:

- Længde
- Bredde
- Antal
- Placering
- Pris
Stålkonstruktion der skal laves mængdeudtræk på.
Mængdeudtræk i programmer
Lagstruktur

Lagstruktur er essentielt i AutoCAD, da dette værktøj giver mulighed for styring af alle strukturer, objekter, installationer osv.
Det er derfor vigtigt at, der på forhånd er lagt klare rammer for arbejdet med de forskellige lag.

For at kunne arbejde effektivt med anvendelse af CAD filer, på tværs af fag og firmaer er det
væsentligt at have mulighed for dynamisk at kunne tænde og slukke grupperede informationer
i den enkelte fil, og dette gøres gennem anvendelse af lagstruktur i CAD filerne.
BIPS (Byggeri Informationsteknologi Produktivitet Samarbejde) har udarbejdet en lagstruktur, de håber vil
danne standart for hele byggebranchen.

Lagstrukturen går ind og definerer de forskellige lags stregtykkelse, farve, form og navn. Således at alle der
får tegningerne hurtigt får overblik.

Jeg har under mit studie udarbejdet mange IT-CAD/IKT aftaler, og har arbejdet meget med lagstruktur i AutoCADs produkter.
Jeg har arbejdet meget ud fra BIPS lagstruktur, og er godt inde i opbygningen.

Under mit praktikophold udarbejdet jeg et udkast til deres lagstruktur.
BIM

Building Information Model

Jeg var, som mange andre, skeptisk med Revit, om det nu kan leve op til ADT/ABS og som rygtet sagde,
være endnu bedre.
Hertil må jeg sige at min speksis er gjort til skamme, fremtiden for 3D projektering hedder Revit.

Skal der projeteres i 3D, er Revit mit oplagte valg.

Jeg er uddannet i ADT/ABS, og er igang med selvstudium af Revit når der kan overses tid til det.


Jeg arbejder med alle aspekterne i Revit, men vil her sætte ADT/ABS op mod Revit mht. mængdeudtræk:

Som en del af mit selvstudium i Revit, har jeg lagt stor vægt på at lave mængdeudtræk.
Hertil er Revit fænomenal.

Fremgangsmåden for mængdeudtræk er meget brugervenlig, i forhold til ADT/ABS:
Isometri i AutoCAD
AutoCAD - BIM - Revit
AutoCAD
2005


Tre ugers intro kursus
Obligatorisk del af bygningskonstruktør studiet. Grundlæggende introduktion til AutoCAD, digital projektering og digital strukturering, samt 3D. Dette kursus var kun indledende, men da jeg hurtigt tog ved lære, havde jeg et naturligt forspring, som jeg udnyttede til at styrke mig i andre fag, samt hjælpe mine medstuderende. Jeg har en forkærlighed for CAD arbejde, og oplever tit at tiden går hurtigt. For når man arbejder med noget som man synes er sjovt, er tiden relativ.

Igennem hele mit studie, samt praktik, i fritiden og i min stilling hos Spændbeton, arbejder jeg meget i AutoCAD.


Fag:
• AutoCAD øvelser.

Erfaringer:
- Mængdeudtræk.
- Digital projektering.
- 3D projektering.