wwb_img82 wwb_img83
wwb_img84 wwb_img85
wwb_img87 wwb_img88
wwb_img79 wwb_img80
wwb_img81
wwb_img73 wwb_img74
wwb_img75 wwb_img76
wwb_img77 wwb_img78
Renoveringsopgave
5 semester opgave

På mit 5 semester var opgaven renovering og ombygning, af nedlagt skole på Sjællandsgade på Nørrebro. For at løse opgaven skulle der opmåles, optegnes og indhentes eksisterende tegninger.

Opgave var gruppebaseret men her er kun vist de tegninger, jeg selv har udarbejdet.
Tegninger
Plantegning
Plantegning - føringsveje
Plantegning - bjælkeplan
Plantegning - kælder
Situationsplan
Detalje - skillevæg
Situationsplan - stueplan
Eksisterende
Nedrivning
Situationsplan - 1 sal
Udbedring af svampeangreb
Situationsplan
Ombygning
Plantegning - føringsveje
Plantegning - føringsveje
Snit
Detalje - kip
Detalje - omfangsdræn