Henrik Castella Nielsen
Erhvervserfaring
Kurser
Teknisk Salgskoordinator
Bella Center
June 2010 - Present (3 years 1 month)Copenhagen Area, Denmark

Som Teknisk Salgskoordinator i Bella Center har jeg håndteret de tekniske leverancer til messestande samt rådgivning herom. Arbejdet indebar også en tæt kontakt og samarbejde med mange forskellige faggrupper, bl.a. samarbejdspartnere, arrangører, underleverandører og kunder af mange forskellige nationaliteter, kulturer og faglige baggrunde.

Mine arbejdsopgaver bestod
• Opgaver
• Teknisk salgskoordinering
• Teknisk rådgivning
• Ordrebehandling
• Mersalg
• Korrekturlæsning
• Axapta Dynamics

Erfaringer
• Projektstyring
• Kundekontakt
• Tilbudsberegning
• Internationalt samarbejde
Bygningskonstruktør
Skandinavisk Spændbeton A/S
September 2009 - May 2010 (9 months)

Siden 2009 har jeg været ansat i Skandinavisk Spændbeton (SKS). SKS sælger og udfører spændarmering til beton, samt rådigiver på området. Spændarmering er primært til broer, men er ved at vinde frem i byggeriet, da det giver meget større rumlige muligheder.

Spændarmering er i princippet at man presser betonen sammen, således at betonen lukker sammen igen ved revnedannelser og brud. Dette giver mulighed for lange spænd og længere levetid.

Som ansat i (SKS) har jeg haft ansvaret for en bred vifte af arbejdsopgaver. Herunder:

• Kalkulationen af tilbud
• Behandle ordre
• Administrativt arbejde
• Kvalitetssikring
• Ansvaret for administrativ vedligeholdelse af vores donkrafte
• Udarbejdelse af digitale løsninger

I mit arbejde har jeg opnået et godt kendskab til indgåelse af regler og normer. Under hele min ansættelse har jeg været god til at se muligheder for at optimere arbejdsmetoderne, særligt kalkulation, føre disse ud i livet, samt implementere disse. Jeg har under min ansættelse haft et tæt samarbejde med sælgerne, og fungeret som bindeled mellem salg og udførelse.

Opgaver:
• Administrativt arbejde.
• Administration af donkrafte.
• Fakturering af ordre.
• Kalkulation.
• Teknisk bistand.
• Regnskabsarbejde.

Erfaringer:
- Administrativt arbejde.
- Kalkulation.
- Kundekontakt.
Service Partner
Berlingske Bladsalg og Service
March 2004 - May 2009 (5 years 3 months)

Arbejdet bestod i kundekundetakt med abonnementer, i forbindelse med regnings spørgsmål, opfølgning på ubetalte regninger, leverings vanskeligheder, opsigelser og salg. Alt i alt et meget forhandlings-orienteret arbejde, hvor jeg kom i kontakt med mange forskellige mennesker, på godt og ondt. Jeg har igennem mit arbejde hos Berlingske lært, hvad det vil sige at levere god service til kunderne, selv i de rigtigt svære situationer. Før jeg arbejdede som servicepartner, har jeg arbejdet i min gymnasietid som sælger.

Opgaver:
• Kundeservice.
• Ansvar for specialsager.
• Salg.
• Opfølgning på ubetalte regninger.
• SAP erfaring.
• Regningsspørgsmål samt diverse kundehenvendelser.

Erfaringer:
- Forhandlingsevner.
- Kundekontakt.
- Almen psykologi.
- Gå på mod.
Bestyrelsesmedlem i ejendomsforening
Amager Haveby
January 2012 - Present (1 year 6 months)Copenhagen Area, Denmark

Bestyrelsesarbejde i ejendomsforening. Herunder varetage økonomi, budgettering, drift og planlægge møder.
Webdesigner
Bygsite.dk
January 2012 - Present (1 year 6 months)København
Egen opstartet virksomhed.

Bygsite leverer hjemmesider, teknisk- og SEO rådgivning til mindre virksomheder.

BYGSITE
Bygningskonstruktør
Gratis Tegningsarbejde
April 2009 - August 2009 (5 months)

I en kombination af afmagt og for at holde mine kompetencer ved lige, startede jeg, sideløbende med min jobsøgning, en online service der udbød gratis tegnings/konstruktør arbejde. Min service bestod i at projektere ombygninger, tilbygninger, udbygning m.m. til folk der havde behov for det. Jeg leverede teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning til kunderne for bedst muligt at kunne vejlede dem.
Værnepligt
III Jydske Dragonregiment 2001 - 2002
• Frivillig værnepligt
• Vognkommandør
Bygningskonstruktør
Bachelor
Københavns Erhvervsakademi
2005 - 2008
Afgangsprojekt: Projektering af ungdomsboliger med fokus på økonomi og Facilities Management. Karakter: 10

Arbejdsområder:
• Økonomiske beregninger, totaløkonomi, budgettering og tilbudslister.
• Tilsyn med bygninger.
• Tidsplanlægning, rammetid og overordnet tidsplaner.
• Digitalt tegnearbejde i AutoCAD.
• Statiske rapporter og beregninger/dimensionering.
• Udarbejdelse af projekter fra idégrundlag til udbud.
• Behovsanalyser.
• Opmåling og tilstandsvurdering af ejendom.
• Beregningsgrundlag for VVS, stålkonstruktioner og ventilationsinstallation.
• Energiberegning, bl.a. med BE06.
• Juridiske dokumenter; AB92, ABR89, ABT93, kontrakter m.m.
• Arbejds- og bygningsdels beskrivelser jf. BIPS.

Erfaringer:
- Konstruktionsmæssig forståelse.
- Indblik i byggeprocessen.
- Bred teknisk forståelse.
- Projektarbejde i større og mindre grupper.
- Undervist min klasse i 3D MAX.
- Projektarbejde på tværs af fag.
- Gruppearbejde.
Activities and Societies: Speciale i Facility Management
HHX, Højere Handelseksamen
Niels Brock
2002 - 2003

Activities and Societies: Erhvervsøkonomi, Jura, International Økonomi, Afsætning, Medievidenskab
HF, Højere Forberedelseseksamen
Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF
1998 - 2001

Efter 10’ende klasse skulle jeg læse videre i gymnasiet og søgte lidt på de forskellige gymnasiers linier. Jeg valgte Vestre Bogerdyd Gymnasium og HF, da de havde en 3-årig projekt HF med Europa som tema, og meget vægt lagt på gruppearbejde.

Fag:
• Data på højt niveau
• Dansk på højt niveau
• Engelsk på højt niveau
• Tysk på mellem niveau
Uddannelser
Salgspsykologi
Brandnew Identity - 2011
• Kursus i salgspsykologi, NLP og merslag
• Karakter: 12


Facility Management
Københavns Erhvervsakademi 2006 - 2008
• Specialefag med bl.a. projektstyring


EREC
Københavns Erhvervsakademi 2008
• International konkurrence i Facility Management


AutoCAD
Københavns Erhvervsakademi 2005 - 2008
• Obligatorisk kursus
Skills
Interesser
Personlige kompetencer

Som person er jeg videbegærlig og tager gerne nye ukendte opgaver,
hvis jeg ser en mulighed for at udvikle mig, både professionelt og personligt.
Jeg er af den indstilling at man igennem hele livet skal udvikle sig. Jeg ser muligheder
hvor andre ser forhindringer, og er meget optimistisk som person. Jeg har en stor nysgerrighed og et stort personligt drive. Jeg går efter målet og kæmper gerne en sej kamp for at nå målet.

Det er min oplevelse, at man gennem samtale/arbejde med andre faggrupper, ofte kommer til at se tingene fra andre synsvinkler, hvilket kan være med til at skabe nye idéer. Jeg er derfor stor tilhænger af  teambaseret arbejde og tværfaglighed. Jeg er konstant på udkig efter at optimere procesgange, og søger hele tiden nye indgangsvinkler til mine arbejdsopgaver. Jeg er hurtig til at se mulighederne i de gængse rutiner, samt komme med forbedringer og implementere disse.
Stikord:
Kreativ, Fornuftig, Analytisk, Initiativrig, Nysgerrig, Engageret, Teamspirit, Målbevidst, Opfindsom,  Gå-på mod, Struktureret, Har overblik, Systematisk, Humoristisk sans, Loyal og ansvarsfuld
MBTI (Meyers Briggs Type Indicator)
Persontype: ISTJ
ISTJ ~ Pligtopfylderen (Introvert, Sansning, Tænkning, Vurderende

"ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer, der holder af koncentration og omhu. Deres talent ligger i administration, systematik og planlægning. De er ofte meget loyale og værdsætter traditioner og strukturer. De har brug for tryghed og stabilitet for at kunne fungere optimalt. De er praktiske ordensmennesker, der søger for at have styr på tingene ved at planlægge og strukturere."
Sprog

- Dansk:
Flydende
- Engelsk: Flydende
Jeg har i min stilling hos Bella Center benyttet mig meget af engelsk. Jeg Snakker og skriver engelsk flydende.
- Tysk: Samtaleniveau
- Svensk: Forhandlingsnvieau
Kundekontakt

- Gennemslagskraft
- Forhandingsevner
- Gå på mod
- Autoritet
- Overblik

Jeg er meget serviceminded og elsker at servicere kunder. Jeg har især arbejdet meget med kundekontakt hos Berlinske Callcenter. Her arbejdede jeg i mange år med at servicere deres kunder. Jeg er god til at yde god service til kunder, og har meget let ved at snakke med alle typer mennesker. Som person er jeg meget imødekommende, og elsker at møde nye mennesker.

I alle mine tidligere job har jeg har jeg haft med kundekontakt at gøre. Helt fra mine unge dage i supermarked til min tid hos Skandinavisk Spændbeton A/S. Herfra har jeg fået følgende kompetencer:
Arbejdsformer

Selvstændigt
Jeg er meget selvstændig, og i min selvstændigt arbejde er jeg oftest meget produktiv. Jeg ser dette som en mulighed for at bevise mit værd, og dette styrker min produktivitet.

- På Berlingske Tidenden var arbejdet meget selvstændigt, og konkurrencepræget. Dette gav mig mulighed for at bevise mit værd, især i de periodiske konkurrencer, hvor jeg ofte kom hjem med biograf- eller koncertbilletter.

- Arbejdet hos Skandinavisk Spændbeton A/S var til tider meget selvstændigt, og det var i disse perioder jeg følte jeg var mest produktiv.

- Uddannelsen som Bygningskonstruktør havde til hvert semester en individuel del. Her var der en gylden mulighed for mig til at dykke ned i nye emner, når jeg selv var herre over min egen tid.

- Mit projekt "Gratis Tegningsarbejde" var 100% selvstændigt.


Gruppe
Jeg har arbejdet i mange og vidt forskellige grupper, med vidt forskellige mål. Det være sig på tværs af faggrupper, interesser, kultur og nationalitet. Jeg er god til at få gruppen til at samarbejde, og sikre at vi når et fælles mål.

- Mit arbejde hos Skandinavisk Spændbeton A/S indebar meget samarbejde med vidt forskellige interne funktioner. Jeg havde bl.a. et dagligt samarbejde med den tekniske ingeniør i en lang række opgaver. Derudover var det meste af mit arbejde sammen med firmaets sælgere.

- Min konstruktøruddannelse er primært gruppebaseret. Herfra har jeg fået styrket mine samarbejds-, kommunikations- og strukturelle kompetencer.

- EREC var ren gruppeopgave med international udgangspunkt. Herfra har jeg lært hvorledes man tackler andre kulturer samt interesser.

- HF var en særlig projekt HF med vægt på gruppearbejde. Både i form af opgaveskrivning og eksamen.
Mine IT kompetencer er særdeles gode. Jeg har i over halvdelen af mit liv haft computere som min absolut største fritidsinteresse. På den baggrund behersker jeg et utal af programmer og har meget let ved at sætte mig ind i nye. I kraft af mine IT kompetencer og min hjælpsomhed, er jeg den første mine venner ringer til hvis der er problemer med deres computere. Jeg er i mit es, når jeg kan få lov til at være kreativ på en computer, det kan være alt fra 3D, konstruktion, Excel, php, html, programmering til musik.

Hos Skandinavisk Spændbeton fik jeg lov at kombinere arbejdsprocesser med digitalisering. Ud af dette kom primært en masse regneark der sparer firmaet tid og penge. Tid på den måde at beregningsmetoderne, økonomiske som tekniske, nu går meget hurtige. Penge på den måde at de nye regneark er meget mere præcise og sikkert idet det henter de korrekte prise
IT Kompetencer


- Office pakken 2003/2010 (og i særdeleshed Excel)
Behersker jeg på højt niveau

- AXAPTA Dynamicx
Arbejdet med hos Bella Center

- AutoCAD’s ABS/ADT/LT/2006 (Arkitekt tegningsprogrammer)
Benyttet i forbindelse med samtlige projekter på konstruktøruddannelsen.

- SAP (CRM system)
Benyttede jeg på min arbejdsplads hos Berlingske Tidende.

- Concorde XAL (Økonomisystem)
Arbejdet med hos Skandinavisk Spændbeton

- SuperOffice (CRM system)
Arbejdet med hos Skandinavisk Spændbeton

- Revit / Revit MEP (CAD program med BIM)
Selvlært

- 3Ds MAX 9 (3D program)
Selvlært

- Professionelle websites
Brugt i privat regi, modtaget undervisning- og har selv undervist i gymnasiet.

- PHPMyAdmin (Database)
Arbejdet med i privat regi. Selvlært

- PHP (Kodning)
Arbejdet med i privat regi. Selvlært

- MySQL (Database)
Arbejdet med i privat regi. Selvlært


Har derudover kendskab til:

- ArchiCAD
- SketchUp
- Photoshop
- Sigma
- Be06
- Dialux
- Macromedia Flash MX
Henrik Castella Nielsen
Diverse

Kørekort:
Kategori B
M2 Typehuse
Praktikant - Bygningskontruktør
2007
Som praktikant i M2 fik jeg lov til at være med i byggesagens forskellige aspekter. Jeg var på byggepladser for at holde tilsyn med håndværkernes fremskridt, til forhandling med kommunen ang. placering af skel.

Opgaver:
• Møder med kommune og kunder.
• Rentegning af eksisterende huse.
• Besøg og tilsyn på byggepladser.
Jeg er meget videbegærlig og det er min hobby at slukke denne tørst. Dette kan fx være at læse bøger og blive klogere på økonomi, økonomiske kriser, biologi, astronomi, religion, historie og er som det seneste gået i gang med at lære om programmering og databaser.

Min store fritidsinteresse er IT, især hvor jeg får lov at være kreativ, det kan være alt fra 3D, konstruktion, Excel, php eller MySQL.

Jeg forsøger at holde mig i form og spiller firmafodbold og motionerer et par gange om ugen. Min fritid bruger jeg sammen med min hustru, venner og min familie.

Som person er jeg videbegærlig og tager gerne nye ukendte opgaver, hvis jeg ser en mulighed for at udvikle
mig, både professionelt og personligt. Jeg er af den indstilling at man igennem hele livet skal udvikle sig. Jeg
ser muligheder hvor andre ser forhindringer, og er meget optimistisk som person. Jeg har en stor nysgerrighed og et stort personligt drive. Jeg går efter målet og kæmper gerne en sej kamp for at nå målet.

Jeg holder af at gå ture, cykle og rejse. Særligt hvis disse tre kan kombineres med nye oplevelser.
På cykel i New York City
 
 
 
 
 
 
Navn:
Henrik Castella Nielsen

Mail:

henrikcastella@gmail.com

Telefon:

26 17 37 65

Adresse:
Grækenlandsvej 118 1, tv
2300 København S.

Linkedin:

linkedin.com/in/henrikcastella
Erhvervserfaring
Kurser
Skills
Interesser
Uddannelser
CV
Til top